Product: Bypassventiel


De bypass in een vloerverwarming, oftewel een drukverschilregelaar, zorgt ervoor dat de druk in de aanvoerleiding niet te hoog oploopt en daardoor storingen in de ketel veroorzaakt. Het bypass-ventiel wordt gemonteerd tussen aanvoer- en retourleiding.

Een bypass vloerverwarming:
– Voorkomt drukverschil in de leidingen.
– Voorkomt overbelasting van de pomp.
– Zorgt voor een rustigere doorstroming naar de ketel.
– Verminderd stromingsgeluid vloerverwarming.

Werking van een bypassventiel bij vloerverwarming

Het bypass-ventiel is een proportioneel werkend ventiel dat wordt geregeld door drukverschil. Bij een vermindering van de warmtevraag (bijvoorbeeld wanneer thermostaatkranen en de vloerverwarmingsverdeler gelijktijdig sluiten) kan er een stijgend drukverschil ontstaan in de aanvoer- en retourleidingen. In dat geval opent de klep in het bypass-ventiel en wordt een te hoge druk in één van de leidingen voorkomen. Het bypass-ventiel opent als het drukverschil tussen aanvoer en retour groter wordt dan de ingestelde druk.

Als de vloerverwarming is aangesloten op een HR-of CV-ketel en/of wanneer u alleen maar thermostaatkranen in uw woning heeft, is het aan te bevelen om een bypass-ventiel toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de druk in de aanvoerleiding dusdanig oploopt dat dit schade veroorzaakt.

Neem contact op

Wilt u meer weten over een bypass vloerverwarming en wat de mogelijkheden hiervan zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Infrezen

Heeft u interesse in een bypass ventiel vloerverwarming?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Overige Producten